Gliwice – Dworcowa

PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA; PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY ZESPOŁU BUDYNKÓW USŁUGOWO – HANDLOWYCH PRZY UL. DWORCOWEJ 60 W GLIWICACH,  NA BUDYNEK USŁUGOWO-HANDLOWO-BIUROWY Z FUNKCJĄ MIESZKALNĄ.

  • Lokalizacja

    Gliwice, ul. Dworcowa 60

  • Powierzchnia użytkowa

    1 607,8 m2

  • Opis

    Projektowane założenie znajduje się w reprezentacyjnej części miasta przy jednej z głównych ulic. Ze względu na swoją lokalizację, szczególny nacisk położono na formę architektoniczną obiektu, nawiązując do istniejącej zabudowy oraz nowych inwestycji lokalizowanych w centrum miasta. Za pomocą rozwiązań kolorystycznych i materiałowych elewacji oraz układu bryłowego starano się zachować ciągłość nowego kierunku kształtowania obiektów lokalizowanych w centralnej części miasta. W projektowanym założeniu, tradycyjne materiały elewacyjne połączono z prostym, nowoczesnym układem bryłowym. Forma projektowanego obiektu składa się z prostych brył prostopadłościennych, porozsuwanych względem siebie w kierunku poziomym oraz pionowym. Kolorystyka i materiały wykończeniowe frontowej elewacji, znajdującej się od strony ulicy, zostały podzielone zgodnie z rozdzieleniem bryłowym - część główna dolna jako płytki klinkierowe w kolorystyce naturalnej cegły o odcieniu zbliżonym do sąsiadującego budynku. Wsunięta partia boczna i górna wykończona blachą tytanowo-cynkową w kolorze grafitowym, dodatkowo nawiązująca do koloru dachu budynków sąsiednich. Nadbudowane budynki wysokością nawiązują do obiektów bezpośrednio z nimi sąsiadujących. Segment B stanowiący połączenie między starym istniejącym budynkiem a projektowaną rozbudową został wycofany w stosunku do istniejącej linii zabudowy aby dodatkowo podkreślić rozdział nowej zabudowy od istniejącej (od strony wschodniej). Cofnięcie najwyższej kondygnacji budynku A ma przełożenie na układ połaci dachów budynków sąsiednich.