View Project  — Designing togheter, creating together. View Project  — Creating the future with clients View Project  — Design for Business Transformation

MAAD – Pracownia Projektowa

powstała w Zabrzu w 2006 r. Otwarcie poprzedziła wieloletnia współpraca z wybitnymi biurami projektowymi ze Śląska. W swym dotychczasowym dorobku posiadamy wiele autorskich projektów, z których znaczna część została już zrealizowana lub jest w trakcie realizacji.

REALIZUJEMY PROJEKTY O RÓŻNEJ SKALI INWESTYCJI od małych form użytkowych, aranżacji wnętrz, poprzez wielobranżowe projekty budowlane do założeń urbanistycznych. Tworzenie oryginalnych projektów opiera się na ciągłej współpracy z klientem i wykonawcami w trakcie trwania całego procesu inwestycyjnego. Realizacja naszych projektów oparta jest na stałej współpracy z doświadczonymi pracowniami konstrukcyjnymi i branżowymi.

Wykonujemy wielobranżowe projekty budowlane, wykonawcze oraz powykonawcze dla nowoprojektowanych obiektów a także budynków istniejących obejmujące przebudowy, rozbudowy, nadbudowy czy remonty. Projekty realizowane są w sposób kompleksowy uwzględniający wszystkie branże: architekturę, konstrukcję, instalacje sanitarne, elektroenergetyczne oraz drogowe.

– budynki mieszkalne jednorodzinne – domy, wille, rezydencje,
– adaptacje i przebudowy budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych,
– budynki mieszkalne wielorodzinne, wolnostojące i w zabudowie śródmiejskiej,
– przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania,
– projekty obiektów służby zdrowia,
– projekty obiektów przemysłowych, hale magazynowe,
– projekty elewacji, dociepleń, 
– projekty zagospodarowania terenu i działki, projekty ogrodów.

Przygotowujemy wnioski o wydanie Decyzji o pozwolenie na budowę oraz nadzorujemy proces jej uzyskania. Występujemy w imieniu Inwestora o warunki techniczne oraz składamy wnioski o uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT), a także przechodzimy przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne. Podstawowe dokumenty formalno-prawne:

– decyzje o warunkach zabudowy,
– decyzje środowiskowe,
– decyzje o pozwoleniu na budowę,
– decyzje zamienne, przepisanie decyzji,
– pozwolenia na użytkowanie, oddanie do użytkowania,
– uzgodnienia PPOŻ (z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych),
– uzgodnienia BHP (z rzeczoznawcą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy),
– uzgodnienia SANEPID (bezpośrednio ze stacją epidemiologiczną lub rzeczoznawcą).

Istotnym elementem procesu projektowego są projekty koncepcyjne przedstawiające różne warianty i rozwiązania pozwalające Inwestorowi podjęcie właściwych decyzji związanych z przyszłą inwestycją. Zakres oraz forma koncepcji jest ustalana indywidualnie wspólnie z Inwestorem i dostosowana do skali inwestycji. 

Wykonujemy na życzenie Inwestora analizy chłonności działek oraz sprawdzamy zgodność planowanej inwestycji z obowiązującymi na danym terenie Planem Miejscowym. Sprawdzamy techniczne możliwości realizacji inwestycji pod kątem opłacalności oraz występowania potencjalnych zagrożeń.

Oferujemy usługi doradcze w sprawach technicznych oraz formalno-prawnych z zakresu obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego i Rozporządzeń technicznych oraz w kwestiach rozwiązań materiałowo-budowlanych.

Wykonujemy projekty wnętrz prywatnych mieszkań i domów oraz powierzchni komercyjnych. Zakres projektu ustalamy każdorazowo indywidualnie z Inwestorem. Zapewniamy kompleksową obsługę przy realizacji naszych projektów, z uwzględnieniem możliwości budżetowych Inwestora. Zakres projektu wnętrz obejmuje:

– wariantowe koncepcje architektoniczne i wnętrzarskie,
– inwentaryzacje architektoniczne,
– projekty układów funkcjonalno-przestrzennych,
– aranżacje, adaptacje, przebudowy,
– wizualizacje i modele 3D,
– współpraca z hurtowniami, sklepami, dostawcami,
– nadzór i koordynacja wykonawców i podwykonawców.

Zapewniamy nadzór autorski na budowie podczas realizacji naszych projektów Dbamy o poprawność prowadzenia robót budowlanych oraz zgodność prowadzonych prac z dokumentacją budowlaną. Wprowadzamy na bieżąco rozwiązania zamienne i opracowujemy dokumentację zamienną dbając o zachowanie ciągłości prac na budowie.

Dla realizowanych projektów oferujemy oprawę graficzną i reklamę inwestycji oraz opracowanie systemu identyfikacji wizualnej spójne z indywidualnym charakterem projektu.

Uzupełnienie oferty projektowej stanowią projekty małych form użytkowych – mebli indywidualnych, stoisk targowych, ekspozycji, opakowań itp.