ZESPÓŁ

DSC06213

MARCIN PYRZ

Dyplom 2001 na wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunek Architektura i Urbanistyka. Temat pracy dyplomowej: “Gliwickie centrum studenckie przy Politechnice Śląskiej” wyróżniony nagrodą Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 11/06/SLOKK.
Członek IARP i  SARP.

MARTA KRĘSKA-PYRZ

Dyplom 2006 na wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunek Architektura i Urbanistyka. Dyplom w ramach międzynarodowego konkursu Schindler Award for Architecture.
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 16/SLOKK/2012.
Członek IARP i  SARP.