PRACOWNIA

PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ MAAD

tworzymy razem od 2006 r. Otwarcie poprzedziła wieloletnia współpraca z wybitnymi biurami projektowymi ze Śląska. W swym dotychczasowym dorobku posiadamy wiele autorskich projektów, z których znaczna część została już zrealizowana lub jest w trakcie realizacji.

REALIZUJEMY PROJEKTY O RÓŻNEJ SKALI INWESTYCJI

od małych form użytkowych, aranżacji wnętrz, poprzez wielobranżowe projekty budowlane do założeń urbanistycznych. Tworzenie oryginalnych projektów opiera się na ciągłej współpracy z klientem i wykonawcami w trakcie trwania całego procesu inwestycyjnego. Realizacja naszych projektów oparta jest na stałej współpracy z doświadczonymi pracowniami konstrukcyjnymi i branżowymi. Oprócz kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej oferujemy również oprawę graficzną i reklamę Państwa inwestycji spójną z indywidualnym charakterem projektu.

Nasza oferta obejmuje wszystkie fazy projektowe:

    • Projekt koncepcyjny – przedstawiamy naszą koncepcję dotyczącą danego tematu, w oparciu o uwarunkowania lokalizacyjne i wytyczne inwestora.
    • Projekt architektoniczno – budowlany – projekt sporządzony w zakresie i formie wymaganej do jego zatwierdzenia oraz uzyskania pozwolenia na budowę (zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego)
    • Projekt przetargowy – uszczegółowiony projekt budowlany, w zakresie niezbędnym do opracowania kompletnej oferty na wykonanie robót budowlanych wraz z ich całkowitym kosztem i harmonogramem realizacji (przedmiar, kosztorys, STWIORB).
    • Projekt wykonawczy – uszczegółowiony projekt budowlany, w zakresie wszystkich branż i rozwiązań projektowych, które maja być zrealizowane. Projekt wykonawczy zawiera uszczegółowione rysunki sporządzone w poprzednich fazach opracowania, uzupełnione o niezbędne informacje dodatkowe i detale budowlane.
    • Nadzór autorski – kontrola przez architekta zgodności realizacji z projektem oraz udzielanie wykonawcy instrukcji i wyjaśnień w zakresie problematyki zawartej w projekcie.