Zespół biurowy w Katowicach

TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY ZESPOŁU BUDYNKÓW USŁUGOWYCH W KATOWICACH
INWESTOR: PRYWATNY
INWESTYCJA: 2013 – 2015 / POZWOLENIE NA BUDOWĘ, REALIZACJA

OPIS: Budynki znajdujące się na działce wyznaczone zostały w tekście planu jako obiekty będące świadectwem kultury materialnej, objęte ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – budynek dawnej stajni i budynek dawnej stacji ratownictwa górniczego związane były z funkcjonowaniem kopalni „Katowice – Kleofas” przy ul. Obroki 77.

W zespole budynków będą mieścić się pomieszczenia biurowo – usługowe oraz zespół pomieszczeń socjalno – sanitarnych. Obiekt podzielony został na 3 segmenty: segment A i B zaprojektowano jako powierzchnie typowo usługowe wraz z towarzyszącym zapleczem sanitarno socjalnym. Natomiast segment C zaprojektowano jako powierzchnie biurowe typu OPEN SPACE wraz z zapleczem sanitarno socjalnym oraz pomieszczeniami gospodarczymi.

Wszystkie projektowane powierzchnie przeznaczone będą pod wynajem. Stanowią otwarty układ, który pozwala na dowolną aranżację przez potencjalnych najemców. Do każdego z segmentów prowadzi osobne wejście znajdujące się zarówno w części frontowej elewacji od strony ul. Obroki jak i w części tylnej.

IMG_2826

IMG_0075

IMG_0073

OBROKI-02-str

OBROKI-03-str

OBROKI-04-str

OBROKI-05-str

OBROKI-06-str

OBROKI-07-str

IMG_0001