Wyspa Pomorska we Wrocławiu

TEMAT: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ WSCHODNIEJ CZĘŚCI WYSPY POMORSKIEJ WE WROCŁAWIU
INWESTOR: Topacz Investment Sp. z o. o.
INWESTYCJA: 2012 / PRACA KONKURSOWA

OPIS: Przedmiotem opracowania było uzyskanie koncepcji architektonicznej budynku mieszkalno– usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu na wschodniej części Wyspy Pomorskiej we Wrocławiu, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji, kompozycji, czynników eksploatacyjnych i urbanistycznych, a także szczególnych walorów krajobrazowych miejsca i wysokich wartości obiektów znajdujących się w otoczeniu.

Proponowana koncepcja zespołu mieszkalno-usługowego ma na celu wpisanie się w istniejące środowisko urbanistyczne. Podstawowym założeniem projektu było stworzenie atrakcyjnej oraz funkcjonalnej przestrzeni dającej poczucie komfortu. Ideą projektu jest budowa obiektu o indywidualnej formie wpisującego się w miejski i krajobrazowy charakter zastanej przestrzeni.

Punktem wyjścia dla rozważań architektonicznych był zastany widok – panorama od strony północnej – XIX wieczna zabudowa na północnym brzegu Odry oraz klasycystyczno – modernistyczny budynek Archiwum Państwowego.

SCHEMAT urb2

Skala zabudowy została dostosowana w nawiązaniu do otaczających budynków. Głównym czynnikiem przy kształtowaniu formy urbanistycznej był trójkątny kształt działki oraz kierunki pierzei sąsiedniej zabudowy. Po równoległym przełożeniu kierunków na działkę zostały utworzone dwie nachodzące na siebie bryły mające odzwierciedlenie w układzie funkcjonalnym budynku oraz przełożenie w postaci wynikowego dominującego elementem we wschodniej części działki w postaci ramy na całą wysokość budynku. Ze względu na to, iż obiekt znajduje się na pierwszym planie patrząc od strony ul. Grodzkiej i mostu uniwersyteckiego jest to silna forma urbanistyczna w skali wyspy.

Kompozycja urbanistyczna została zaplanowana tak aby dobrze harmonizowała z otoczeniem oraz była dla niego atrakcyjna. Budynek jest dobrze wyeksponowany a zarazem nie jest elementem kolidującym w przestrzeni.

Z terenu działki oraz projektowanego obiektu możliwy jest wgląd na najcenniejsze elementy krajobrazowe otoczenia. Dostęp na działkę został zlokalizowany w jej północnej części. Jest to ciąg pieszo-jezdny wychodzący z mostu Pomorskiego prowadzący do głównego wejścia oraz dodatkowej klatki schodowej zlokalizowanej we wschodniej części wyspy. Ciąg pieszo-jezdny nie jest domknięty i umożliwia swobodny dostęp do części usługowej zarówno od strony wschodniej jak i zachodniej poprzez obejście budynku.

PIĘTRAGłówne wejście do części mieszkalnej znajduje się w zachodniej części obiektu i dostępne jest bezpośrednio z ciągu pieszo-jezdnego. Przy wejściu umieszczony jest parking rowerowy. Kolejnym istotnym elementem kształtującym kompozycję urbanistyczną jest taras widokowy z którego dostępna jest część usługowa budynku. Cześć usługowa jest całkowicie przeszklona i otwiera się na otoczenie. Dzięki podcięciu budynku w parterze oraz na cofnięciu ostatniej kondygnacji mieszkalnej w stosunku do reszty bryły budynek ma horyzontalny charakter,  jednocześnie zabieg ten dodaje mu lekkości.

Zagospodarowanie terenu ukształtowano tak aby zachować zieleń istniejącą. Materiały zastosowane w elementach zagospodarowania terenu oraz na elewacjach budynku – cegła klinkierowa, drewno, szkło i kamień wybrano tak aby nawiązywały do otoczenia. Idea oddająca nadwodny charakter architektury ma swoje odzwierciedlenie w postaci szklanej ściany osłonowej z utrwaloną panoramą przeciwległego brzegu nawiązując do odbicia otoczenia w tafli wody.

 Na ostatniej kondygnacji nad częścią mieszkalną zlokalizowano taras widokowy pełniący funkcję przestrzeni integracyjnej dla mieszkańców zespołu. Na tarasie umieszczona jest rama kadrująca widok na otoczenie która przechodzi w część mieszkalną. Budynek posiada 5 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną w której znajduje się zautomatyzowany garaż obsługiwany z  poziomu ciągu pieszo jezdnego za pomocą ruchomej platformy.

 SCHEMAT fun2

WROCLAW-POMORSKA-02-str

WROCLAW-POMORSKA-03-str

WROCLAW-POMORSKA-04-str

WROCLAW-POMORSKA-05-str

WROCLAW-POMORSKA-06-str

WROCLAW-POMORSKA-07-str

WROCLAW-POMORSKA-10-str

WROCLAW-POMORSKA-11-str