Rozdzielnia gazu w Gliwicach

TEMAT: BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY ROZDZIELNI GAZU W GLIWICACH – OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ NA POTRZEBY ZAPLECZA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO ROZDZIELNI.
INWESTOR: GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
INWESTYCJA: 2012 / KONCEPCJA

OPIS: Teren objęty opracowaniem znajduje się przy przebiegającej wzdłuż południowej granicy ul. Rolników w Gliwicach, z której zakłada się wykonanie dwóch zjazdów. W centralnej części zaprojektowano zjazd prowadzący bezpośrednio na parking dla pracowników oraz na ogólnodostępny parking dla klientów z zewnątrz.

Projektowany obiekt to zgodnie z wytycznymi budynek administracyjno – biurowy, socjalny, warsztatowy oraz magazynowo – garażowy. Przeznaczenie obiektu wiąże się bezpośrednio z funkcją jaką spełniać będzie siedziba Rozdzielni Gazu w Gliwicach.
Funkcje budynków pozwoliły podzielić teren na 3 strefy [rozłożone prostopadle w stosunku do drogi w kierunku północnym] zróżnicowane pod względem funkcji oraz dostępu z zewnątrz:
– STREFA 1 – budynek administracyjno-biurowy wraz z parkingiem [19 m.p.] dla klientów z zewnątrz;
– STREFA 2 – budynek socjalny wraz z parkingiem [100 m.p.] dla pracowników;
– STREFA 3 – budynek warsztatowo-garażowy, magazynowy i garażowy wraz z parkingiem [60 m.p.] dla taboru;

GAZ-GLIWICE-02-str

GAZ-GLIWICE-03-str

GAZ-GLIWICE-04-str

GAZ-GLIWICE-05-str

GAZ-GLIWICE-06-str

GAZ-GLIWICE-07-str

GAZ-GLIWICE-08-str

GAZ-GLIWICE-11-str

GAZ-GLIWICE-12-str

AC09

AC12