Przedszkole w Ruptawie

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZEDSZKOLA Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I ZJAZDEM Z ULICY LIBOWIEC W JASTRZĘBIU ZDROJU.
INWESTOR: PRYWATNY
INWESTYCJA: 2011 – 2013 / REALIZACJA

OPIS: Rozwiązanie przestrzenne założono w oparciu o zapisy w MPZP, ukształtowaną zabudowę na terenach sąsiednich oraz  naturalne ukształtowanie terenu przeznaczonego pod inwestycję.

Bryła budynku dwukondygnacyjna, trójbryłowa, na planie trapezu, została usytuowana równolegle do ulicy Libowiec. Projektowany układ przedszkola zakłada wykonanie dwóch prostopadłościanów, połączonych ze sobą wspólną przestrzenią wielofunkcyjną, mieszczących odpowiednio: od południa – sale dydaktyczno-rekreacyjne z zapleczem sanitarnym oraz od północy – pomieszczenia administracyjne i techniczne.

Kolorowe elementy w formie ‘klocków’ umieszczone na południowej elewacji budynku w obrębie przeszklenia, są charakterystycznym elementem otoczenia krajobrazu, łatwo identyfikowanego z funkcją jaką pełni budynek.

Budynek przedszkola przewidziany jest dla 120-150 dzieci w trzech grupach wiekowych [sześć oddziałów]. Sale dydaktyczne zaprojektowane zostały dla 20 – 25 dzieci. Trzy sale na poziomie parteru i dwie na poziomie piętra o powierzchni 65.0 m2 oraz jedna sala na poziomie piętra o powierzchni 77.0 m2.

PRZEDSZKOLE-02-str

PRZEDSZKOLE-07-str

PRZEDSZKOLE-06-str

PRZEDSZKOLE-05-str

PRZEDSZKOLE-04-str

PRZEDSZKOLE-03-str

1

2

4

6

3