M-TECH W ZABRZU

TEMAT: PROJEKT HALI MAGAZYNOWEJ Z BUDYNKIEM BIUROWYM W ZABRZU
INWESTOR: M-TECH POLAND SP. Z O.O.
INWESTYCJA: 2019-2019 / PROJEKT BUDOWLANY, REALIZACJA

OPIS:Obiekt hali magazynowej z wbudowaną częścią socjalną oraz przylegającego budynku biurowego z niezbędną infrastrukturą, wewnętrznym układem komunikacyjnym i zagospodarowaniem terenu. Inwestycja zostanie realizowana w Zabrzu na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W ramach inwestycji realizowane są:

  • hala magazynowa, przeznaczona do magazynowania, konfekcjonowania i redystrybucji towarów będących w ofercie i zakresie działalności Inwestora,
  • zaplecze socjalne wydzielone w budynku hali magazynowej przeznaczone na potrzeby pracowników fizycznych obsługujących magazyn,
  • budynek biurowy, przeznaczony do obsługi prowadzonej przez Inwestora działalności handlowej, mieszczący biura, zaplecze socjalne oraz techniczne związane obsługą firmy,
  • zagospodarowanie terenu związane z obsługą komunikacyjną projektowanych w/w obiektów.