WIW OPOLE

TEMAT: KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z PROJEKTEM NOWYCH BUDYNKÓW USŁUGOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W OPOLU
INWESTOR: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OPOLU
INWESTYCJA: 2016 / PROJEKT KONCEPCYJNY

PROJEKT WE WSPÓŁPRACY Z:
PLANES ARCHITEKTURA PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE, ARCH. MAREK WALA

OPIS: Teren objęty koncepcją to obszar o powierzchni ponad pięciu hektarów, zabudowany obiektami związanymi z szeroko pojętą administracją weterynaryjną, rolną oraz spożywczą na szczeblu wojewódzkim oraz powiatowym.

Większość budynków na terenie ośrodka powstała w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia i stanowi spójną całość pod względem architektonicznym. Budynki biurowe i laboratoryjne są dwu-, trzy- oraz cztero- kondygnacyjne. Poszczególne budynki ośrodka są połączone ze sobą ciągami pieszymi przekrytymi wiatami. Poza w/w budynkami na terenie zlokalizowane są dodatkowo obiekty kubaturowe infrastruktury technicznej takie jak: nieczynna kotłownia węglowa, garaże pralnia, budynki stacji trafo, przepompownie, hydroforownie, wiaty śmietnikowe. Teren jest częściowo ogrodzony. Na terenie są niezbędne dojścia, dojazdy, parkingi, place manewrowe

 W związku z planowaną lokalizacją Naukowego Ośrodka Rolno – Weterynaryjnego zaplanowano wyburzenia wybranych obiektów kubaturowych oraz przełożenie podziemnych sieci uzbrojenia terenu. Projekt zakłada wybudowanie dwóch obiektów: budynku administracyjno – konferencyjnego oraz kompleksu laboratoryjnego.

Budynek administracyjno – konferencyjny został zlokalizowany w zachodniej części terenu, równolegle do drogi łączącej się z ulicą Wrocławską. Budynek nie jest ogrodzony, ponieważ będzie stanowić wizytówkę całego ośrodka. W budynku mieścić się będzie sala audytoryjna dla ponad 200 słuchaczy, foyer, sala konsumpcyjna, pomieszczenia biurowe, pokoje gościnne dla gości ośrodka.

Kompleks laboratoryjny: lokalizacja w północnej części terenu; obiekt składać się będzie z pięciu budynków – budynku głównego, trzech budynków laboratoryjnych oraz budynku mieszczącego zwierzętarnię, spalarnię oraz część techniczną. Zespół laboratoryjny będzie ogrodzony, przy głównym wejściu/wjeździe na teren znajdzie się portiernia z miejscem kontroli dostępu.

Przy nowo projektowanych budynkach powstaną niezbędne drogi dojazdowe (pełniące również funkcję dróg pożarowych), place manewrowe, parkingi, dojścia dla pieszych…